Hovedseksjon

Søknadsprosess startpakke

Barnets bostedsbydel sender søknad til Vetland Utadrettet tjeneste om Startpakke. Det er ikke behov for sakkyndig vurdering fra PPT for å få Startpakke fra Vetland Utadrettet tjeneste.

-  Med søknaden må det foreligge dokumentasjon på barnets hørselstap. Dette i form av audiogram og journalnotat fra ØNH-lege med en uttalelse om årsaken til barnets hørselstap.

Se "Søknadsprosess spesialpedagogisk bistand" for søknadskjema og mer informasjon.