Hovedseksjon

Oppfølging fra Vetland utadrettettjeneste

· Vetland Utadrettet tjeneste følger generelle retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.
· Pr i dag – 24.08.20 kan vi møte opp på et sted pr dag. Dette gjelder både for Startpakker, barnehager og skoler.
· Vi utfører ikke bistand på onsdager, da dette er felles møtedag på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede.
· Ledelsen på skoler/i barnehager og foresatte har ansvar for å kontakte Vetland Utadrettet tjeneste snarest hvis det oppstår smitteutbrudd på skolen, i barnehagen eller hjemmet som  har fått, skal få eller får bistand fra oss. Dette for å hindre videre smittespredning.
· Det gjennomføres ikke kurs, elevkurs og besøksdager.
· Endringer kan forekomme, men vi forsøker å gjøre det beste vi kan under de forholdene som er.