Hovedseksjon

Prioriteringsliste for bistand på bostedsskoler under Covid-19

· Elever som starter på 1.trinn høsten 2020.
· Elever som starter på 8.trinn høsten 2020.
· Nye skoleelever som ikke har fått bistand før, det vil si at vi har mottatt søknaden etter mars 2020.
· Bostedsskoler som sender mail med bestilling om bistand, ut fra henvisningsskjema sendt i Websak. Henvisningsskjema i Websak må alltid være mottatt og registrert før bistand kan bestilles. 
· Elever som starter på 10.trinn høsten 2020, vil være prioritert igjennom digitale møter via teams.
· Hvis bostedsskolen ikke tar kontakt selv i løpet av skoleåret er de ikke sikret å få bistand i løpet av skoleåret 2020/2021.