Hovedseksjon

Spesifikt for oppfølging i barnehage

· Vi er i én barnehage over mange timer og gjennomfører timer til barnet, samtaler og veiledning samme
· Vi har begrenset kapasitet og vi kan ikke pr nå si noe om vi kan opprettholde antall timer i vedtak.
· Barnehagen må godkjenne at vi kan møte foresatte og personale inne i barnehagen på møte. Dette for å opprettholde den enkelte barnehages retningslinjer for smittevern. Der hvor det ikke er forsvarlig å ha møter i barnehagen vil møtevirksomhet bli gjennomført digitalt.