Hovedseksjon

Spesifikt for oppfølging på bostedsskoler

· Bostedsskoler som ikke har sendt inn henvisning i Websak i vil ikke kunne motta bistand før søknad er mottatt og registrert av audiopedagog i Websak. Dette gjelder både for observasjon, veiledning og vedlikehold av teknisk utstyr.
· Bostedsskoler vil ikke få oppfølgingen som er angitt i svarbrev og samarbeidskontrakter på et tidligere tidspunkt.
· Når bostedsskolen får tildelt dato for bistand, ber vi om at det i størst mulig grad legges til rette for at vi kan komme på tildelt dato. Hvis datoen ikke passer kan det ta mange uker før vi har mulighet til å komme. 
· Bostedsskoler som har søkt på flere enn 1 elev bes i størst mulig grad å legge til rette for at vi kan komme til flere elever på samme dag.