Forskerdag

Naturfag

Vi tok vann og snø prøver fra skolen og Østensjøvannet.

Vi sjekket temperatur i Østensjøvannet, PH verdien og er det noe liv i vannet nå , på denne årstiden?

Elevene fikk se i mikroskop og lærte å bruke dråpeteller, dekk glass og objektivglass.

Vi hadde en spennende dag  .