Tilrettelagt tilbud for videregående skole på Vetland?

Gjeng med ungdom sitter i solen.

"Vetland skole vil etablere en gruppe for hverdagslivstrening i sine nye lokaler. Plassene ( 8 stk)  er tiltenkt elever med multifunksjonshemming som har behov for tegnspråkopplæring/alternativ supplerende kommunikasjon. "

 

Høringsfristen er 15.11 og en avgjørelse ventes i primo januar