Yrkes- og utdanningsmesse (YoU) i Oslo spektrum

YOU-messe

7. og 8. november arrangeres YoU-messen i Oslo Spektrum. Arrangementet er for elever i 10. trinn i Osloskolen, deres foresatte og andre som vil vite mer om videregående opplæring og mulighetene videre.                

Informasjon om YoU-messen på Oslo kommunes nettside