Logo vet

Nytt bygg

Mandag signerte Undervisningsbygg og entreprenør A Bygg kontrakt på nybygg på Vetland skole i Oslo.

Saken er omtalt i BYGGfakta og i ABygg

Aktivitetsplan: 

30.10. P-plassen blir halvert på skolens tomt f.o.m denne datoen. Vi ber alle parkere i gatene rundt skolen!

04.01.18 - Sprengningsarbeid p-plassen blir stengt på dagtid! Frem til 09.02.18 - Sprengningsplan

Drawing of a city