Logo vet

Nytt bygg

Mandag signerte Undervisningsbygg og entreprenør A Bygg kontrakt på nybygg på Vetland skole i Oslo.

Saken er omtalt i BYGGfakta og i ABygg

Torsdag 12.04.18 STENGES PARKERINGSPLASSEN. 

Besøkende og ansatte må benytte seg av gateparkering. 

Fremdrift:

-Tett bygg til september.

-Arbeid i skolegården: Gjerde trekkes inn så godt det lar seg gjøre. Kantstein og benker remonteres. Gjenstår påkobling til fjernvarme.

-Ingen transport inn til annleggeplassen gjennom rundkjøringen.

-Prosjektet jobber mot å ferdigstille P-plassen iløpet av høsten.

 

 

 

Drawing of a city