Logo vet

Nytt bygg

Mandag signerte Undervisningsbygg og entreprenør A Bygg kontrakt på nybygg på Vetland skole i Oslo.

Saken er omtalt i BYGGfakta

Aktivitetsplan: 

30.10. P-plassen blir halvert på skolens tomt f.o.m denne datoen. Vi ber alle parkere i gatene rundt skolen!

06.11. - 10.11.17 Etablering av brakkerigg

15.11. - 28.11.17 Riving av K-bygg

30.11. - 13.12.17 Gravearbeid

14.12. - 02.01.18 Sprengningsarbeid

Drawing of a city