Hovedseksjon

Informasjon om vårt kurstilbud

UT kurs

Utadrettet tjeneste holder løpende kurs for ansatte i barnehager, skoler og AKS med hovedmål om å øke kompetansen rundt hørselstap og tilrettelegging. Barn 0-6 inviteres til besøksdager og skoleelever til elevkurs hvor hovedmålet er at de skal få møte andre barn med et hørselstap.

Pris: Gratis 
Hvem kan delta på kurs: Barnet/eleven må følges opp av Vetland Utadrettet tjeneste.
Kurssted:  Kursene holdes på Vetland skole, Vetlandsveien 79, 0685 Oslo 

Vi tilbyr følgende kurs:

  • Hørselstap og kommunikasjon barn 0-6 år: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet barn i barnehage - tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
  • Hørselstap og kommunikasjon skole: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet elev i skolen/ AKS – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
  • Kurs i ensidig hørselstap: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede barn med ensidige hørselstap i Osloskolen eller i barnehagen, samt foresatte.
  • Metodisk og pedagogisk tilrettelegging i fag: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Å gi økt kunnskap om konsekvenser av et hørselstap. Å gi kunnskap om tilrettelegging i fagene engelsk, kroppsøving og praktisk/ estetiske fag.

Veiledning/kurs:
Vetland holder kurs/veiledning som er direkte tilpasset den enkelte elev og skole. Kurset varer i 1 ½ til 2 timer på et tidspunkt som er gunstig for skolen. Det kan også holdes digitalt.

Kurskatalog - under oppdatering