KURS PÅ VETLAND SKOLE OG RESSURSSENTER FOR HØRSELSHEMMEDE

UT kurs

En gang i året inviteres barna i Startpakker og barnehager til besøksdager og skoleelever til elevkurs hvor vi har som hovedmål at de skal få møte andre barn med et hørselstap.

Pris: Gratis 

Hvem kan delta på kurs: barnet/eleven må følges opp av Vetland Utadrettet tjeneste.

Kurssted: Kursene holdes på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, Vetlandsveien 79, 0685 Oslo  

Skoleåret 2018-2019 tilbyr vi følgende kurs:

Høst

 • 10.10 og 07.11 Hørselstap og kommunikasjon barnehage del 1 og 2: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet barn i barnehage – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
 • 11.10 og 08.11 Hørselstap og kommunikasjon skole del 1 og 2: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet elev i skolen/AKS – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
 • 25.10 Elevkurs 8-10.trinn med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi elever og foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons- og erfaringsdeling
 • 22.11 Besøksdag 1.- og 2.åringer med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons og erfaringsdeling

 Vår: 

 • 15.01 Kurs i ensidig hørselstap: for foresatte og pedagoger
 • 30.01 Elevkurs for 1.-2.trinn med foresatte: Mål for kurset: bygge nettverk for elever i Osloskolen med hørselstap. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons og erfaringsdeling.
 • 06.02 og 13.03 Hørselstap og kommunikasjon barnehage del 1 og 2: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet barn i barnehage – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
 • 07.02 og 14.03 Hørselstap og kommunikasjon skole del 1 og 2: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet elev i skolen/AKS – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
 • 28.02 Besøksdag for skolestartere med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons og erfaringsdeling.
 • 07.03 Elevkurs 3.- og 4.trinn med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi elever og foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons- og erfaringsdeling
 • 21.03 Elevkurs 5.- 7.trinn med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi elever og foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons- og erfaringsdeling
 • 09.04 Besøksdag 3.- og 4.åringer med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons og erfaringsdeling.
 • 07.05 Besøksdag 5.åringer med foresatte: Mål for kurset: Å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons og erfaringsdeling.