Hovedseksjon

Informasjon om vårt kurstilbud

UT kurs

Utadrettet tjeneste holder kurs for pedagogisk personale i barnehager og skoler med hovedmål om å øke kompetansen rundt hørselstap og tilrettelegging. Barn i Startpakker og barnehager inviteres til besøksdager og skoleelever til elevkurs hvor vi har som hovedmål at de skal få møte andre barn med et hørselstap.

Pris: Gratis 

Hvem kan delta på kurs: barnet/eleven må følges opp av Vetland Utadrettet tjeneste.

Kurssted:  Kursene holdes på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, Vetlandsveien 79, 0685 Oslo 

Våren 2020 tilbyr vi følgende kurs:

  • 26.02 Pizzalunsj for 8.-10.trinn med foresatte: Mål for kurset: å skape trygghet rundt eget hørselstap og bygge nettverk til jevnaldrende. Å gi foresatte økt kompetanse rundt hørselstap gjennom forelesninger, refleksjons- og erfaringsdeling.
  • 03.03 Kurs i ensidig hørselstap: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede barn med ensidige hørselstap i Osloskolen eller i barnehagen, samt foresatte.
  • 05.03: Hørselstap og kommunikasjon barn 0-6 år: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet barn i barnehage - tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.
  • 26.03 Metodisk og pedagogisk tilrettelegging i fag: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Å gi økt kunnskap om konsekvenser av et hørselstap. Å gi kunnskap om tilrettelegging i fagene engelsk, kroppsøving og praktisk/ estetiske fag.
  • 23.04 Overganger; barnehage-barneskole, barnetrinn til mellomtrinn og mellomtrinn- ungdomsskole: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Gi kunnskap om hvordan man ivaretar eleven i overgangssituasjoner, hva som er viktige fokusområder, samt informasjon om hva som bør skje i forkant og i etterkant av overgangen.
  • 28.05 Hørselstap og kommunikasjon skole: Mål for kurset: øke kunnskapen for hva det vil si å være hørselshemmet elev i skolen/ AKS – tilrettelegging både pedagogisk og sosialt.

Veiledningskurs:

  • 23.01 Psykososiale konsekvenser av hørselstap: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Å gi økt kunnskap om konsekvenser av et hørselstap og tilrettelegging.
  • 26.03 Metodisk og pedagogisk tilrettelegging i fag: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Å gi økt kunnskap om konsekvenser av et hørselstap. Å gi kunnskap om tilrettelegging i fagene engelsk, kroppsøving og praktisk/ estetiske fag.
  • 23.04 Overganger; barnehage-barneskole, barnetrinn til mellomtrinn og mellomtrinn- ungdomsskole: Mål for kurset: å øke kompetansen til personale som jobber med hørselshemmede elever i Osloskolen. Gi kunnskap om hvordan man ivaretar eleven i overgangssituasjoner, hva som er viktige fokusområder, samt informasjon om hva som bør skje i forkant og i etterkant av overgangen.