Hovedseksjon

Tvillingmodellen

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede deler lokaler og skoleanlegg med Oppsal skole etter den nye "Tvillingmodellen".

Tvillingskolemodellen er:

 • Å eksistere fysisk i felles skoleanlegg og bygninger
 • Full selvstendighet og likeverd mellom skolene
 • Samordning av skolehverdag og "rammer"
 • Samarbeid, kontakt og deling

Begge skolene skal gjennom modellen sikres integritet gjennom å ha særskilte klasser for hørselshemmede og hørende, og har atskilte ledelser og administrasjoner. Elevene vil få den trygghet og identitetsfølelse som en spesialskole kan gi, samtidig som det er mulighet for samarbeid, dialog og sosialt samvær.

Både Vetland og Oppsals grupper har undervisningsarealer i de samme bygningene. 

Tvillingmodellen forutsetter; nærhet, samarbeid, samordning, kommunikasjon og åpenhet på alle plan.

Hovedfokus i modellen:

 • Læring skjer i samhandling med andre og hørselshemmede skal ha de samme muligheter for utvikling og kompetanse
 • Vetlands elever skal få opplæring ut ifra sine behov uansett hørselstap og språklig kode
 • Vetlands elever skal bli ivaretatt som hørselshemmede og oppleve trygghet
 • Vetlands elever skal oppleve å være inkludert og utvikle sin identitet og tilhørighet som døv / tunghørt
 • Vetlands elever skal få mulighet til kontakt, samvær og samhandling med hørende elever
 • Opplæring tilpasset brukerbehovet er "lettere" med flere valgmuligheter
 • Oppsals elever skal erfare kommunikasjon og samvær med elever med andre behov enn de selv
 • Ansatte og elever på begge skoler har noe å tilføre hverandre; i forhold til spesielle behov og hva som er forventet