Hovedseksjon

Informasjon om tilbud

Hørselsteamet bistår grunnskoler i Oslo som har hørselshemmede elever. Bistanden er systemrettet, dvs at vi ikke jobber direkte med eleven, men retter oss mot personalet som jobber med og rundt eleven. Herunder kontaktlærere, skolens ledelse, sosiallærere og assistenter.

    Hensikten med bistanden er:

  • å heve kompetansen til personalet på skoler med hørselshemmede elever – pedagogiske og sosiale konsekvenser av et hørselstap.
  • å være med på å sikre at hørselshemmede elever i bostedsskoler har et likeverdig opplæringstilbud som er tilpasset deres behov.  

Sammen med skolen vurderer vi innholdet i veiledningen basert på behovet.