Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolesykepleiere Vetland

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har minst en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

·     Helsesykepleier på alle skoler

·     Samtaler med elever, individuelt og i grupper

·     Helseopplysning individuelt og i grupper

·     Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere

·     Foreldreveiledning

·     Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet

·     Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

 

Link til Skolehelseplanen

 

Helsesykepleier 1.-5. trinn:
Cecilie Koppang
Tilstede: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.30-15.00.

    Tirsdag 08:30-11:00.

Mobil: 91 77 41 90 
E-post:
cecilie.koppang@bos.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier 6.-10. trinn:
Ida Ranheim
Tilstede: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.30-15.00.

    Tirsdag 08:30-11:00.

Mobil: 47 70 55 51
E-post: 
ida.ranheim@bos.oslo.kommune.no

 

 Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom:
Jannicke Feilberg-Jacobsen
Mobil: 48 20 80 88
E-post: 
jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

 

Skolelege:
Signe Lise Hansson
Tilstede på skolen enkelte fredager.

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleieren, kan leder for skolehelsetjenesten Jannicke Feilberg-Jakobsen kontaktes.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo Kommunes nettsider.

 

Informasjonstilbud til alle foreldre

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

 

 

 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

·     1. klasse: Skolestartsamtale og legeundersøkelse.

·     2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

·     3. klasse: Vekt- og høydemåling.

·     6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).

·     7. klasse: Tilbud om vaksiner HPV-vaksinen. 2 doser.

·     8. klasse: Helsesamtale, vekt- og høydemåling.

·     10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio