Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten:
De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har minst en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

 

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon:
Cecilie.jpg
Helsesykepleier (1.-5. klasse): Cecilie Koppang
Tilstede: Mandag til fredag kl 08:30-15:00
Telefon: 91 77 41 90
Epost: cecilie.koppang@bos.oslo.kommune 

Nora Halleraker.jpg

Helsesykepleier (6.-10. klasse): Nora Halleraker (Vikar for Ida Ranheim Lange)
Tilstede: Mandag til fredag kl 08:30-15:00
Telefon: 48 99 77 58
Epost: nora.halleraker@bos.oslo.kommune.no

Postadresse: 
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier Cecilie Koppang/Nora Halleraker
Stallerudveien 97
0693 Oslo
Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Midlertidig fagansvarlig:
Navn: Jannicke Ståhl Skau
Tlf: 47673829
E-post: jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no

Midlertidig personalansvarlig:
Navn: Irene Demuru
Tlf: 98907883
E-post: irene.demuru@bos.oslo.kommune.no


Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleieren, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes.
Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo Kommunes nettsider.
Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:
Logg deg inn på helsenorge.no
Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
Klikk på helsekontakter
Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten