Hovedseksjon

Info om Vetland VGS

Vetland VGS

Vetland er et ressurssenter for hørselshemmede. De fleste elevene på vår videregående skole har ulik grad av hørselstap og har behov for tegnspråkopplæring/alternativ og supplerende kommunikasjon. Vår videregående skole er en avdeling for multifunksjonshemmede med 12 elevplasser skoleåret 2021/2022. Elevene hos oss går på hverdagslivstrening og alle har egen IOP utfra en sakkyndig vurdering. Vi gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud med opplæringsområder som ADL-trening, sosial kompetanse, fysisk aktivitet, språk og kommunikasjon og øvrige skolefag hvis det er nedfelt i sakkyndig vurdering.

Søknadsfrist er 1.februar og denne må sendes til inntakskontoret i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Dette må gjøres i samarbeid med den skolen du tilhører i dag.

Vetland skole er en tvillingskole med Oppsal skole. Oppsal skole er en ordinær skole fra 1. – 10.trinn og vi er i et område med mange elever. Vetland skole er en skole for elever som skal ha opplæring i og på tegnspråk.  

Skolen har også en egen M-avdeling for elever som går på 1.  -10.trinn. Vetland Videregående samarbeider med denne avdelingen og dette sikrer et større fagmiljø.

Våre elever har et stort hjelpebehov, men vi gir og opplæring i og på tegnspråk. Mange av elevene våre har et hørselstap. Derfor har vi ansatte som er hørselshemmede og behersker norsk tegnspråk. Vi har også hørende ansatte som behersker norsk tegnspråk eller tegn til tale.   

Vårt bygg ble ferdigstilt i 2020 og Statped – Diamanten skole holder til i samme bygg. Vi deler gymsal og musikkrom sammen med Statped.

Etterskoletilbud
Åpningstiden er fra kl. 08.00 – 16.00 hver dag. Skoletiden fra 08.30 – 14.15 og før/etter skoletiden tilbyr vi AKS til de som elevene som har vedtak om dette i sine bydeler. AKS har også heldagsåpent i skolens ferier. Skolen lager avtaler med de bydelene som innvilger dette. Det er viktig å gi beskjed i god tid hvis man ønsker dette til sitt barn.

Lokaler: 
Vi holder til i tilrettelagte arealer i BC-bygget og K-bygget på Vetland skole.

I BC-bygget er den ene basen og der bruker vi et av baserommene. I dette bygget bruker vi også gymsal og fysiorom.
B C bygg inne.jpg

B C bygg ute.jpg

I K-bygget disponerer vi 4 rom som er læringsarealer.
Bilde4 K-bygg.jpgBilde5 K-bygg.jpg

Vi disponerer 2 sanserom
Bilde6 Sanserom.jpg

Vi har tilrettelagt toalett og takskinner til personløftere
Bilde7 Toaletter.jpg

Vi har eget kjøkken til elevene
Bilde8 Kjøkken.jpg

Vi har også en egen garderobe til elevene, et personalareal i samme bygg med pauserom og arbeidsrom og et eget lager for hjelpemidler.

Ansatte:
I år jobber det fire lærere med utdanning innen spesialpedagogikk/førskolepedagogikk. Det jobber også 3 fagarbeidere og 7 assistenter på denne avdelingen. 

Kontakt oss:
Avd.leder: Gyri Nævdal. Epost: gyri.navdal@osloskolen.no

Vetland VGS: 90743087