Strategisk plan

Visjon for Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede:

”VETLAND – I MESTRINGENS TEGN”

Vår visjon er basert på følgende grunnverdier;

KVALITET – KREATIVITET – RESPEKT – STOLTET - IDENTITET

Les hele strategisk plan.pdf