Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Foresatte må søke rektor om tillatelse, dersom dere ønsker permisjon fra skolen.

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. Her finner du lenke direkte til søknadsskjema (innlogging med BankID eller MinID):
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#/?id=293

Krav til søker
Les mer om permisjon på Oslo kommunes nettsider

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager, dersom du søker om permisjon.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.