Hovedseksjon

Hvem kan få bistand

Utadrettet tjeneste er et kommunalt spesialpedagogisk ressurssenter for hørselshemmede i Oslo kommune. Vi bistår hørselshemmede barn og unge fra 0-16 år. Vi holder kurs og gir veiledning til foresatte, barnehager og skoler.    

UT består av audiotekniker og audiopedagoger med bred kompetanse innenfor fagfeltet.

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede gir bistand til hørselshemmede barn mellom 0- 16 år som bor i Oslo. Barna må ha et varig mekanisk eller sensorinevralt hørselstap.

  •  Sensorinevrale hørselstap
  •  Auditiv nevropati
  •  Mekaniske hørselstap:

            -        Medfødte misdannelser i øret (mikroti/atresi)

            -        Otosclerose

            -        Brudd på ørebenskjeden.

            -        Barn med mellomøreproblematikk: Vetland Utadrettet tjeneste følger opp barn med mellomøreproblematikk som har fått innvilget og bruker høreapparater/BAHA. Vetland Utadrettet tjeneste har ikke mandat til å følge opp barn med mellomøreproblematikk som ikke bruker høreapparater/BAHA.

  •    Med søknad om bistand må det legges ved et journalnotat som sier noe om høreapparatbruk.
  •    Barn som har fått innvilget høreapparater, men ikke bruker dem, vil ikke få bistand fra Vetland

    Utadrettet tjeneste så lenge høreapparatene/BAHA ikke brukes.