Hovedseksjon

Hvem kan få bistand

Vi bistår hørselshemmede barn og unge fra 0-16 år. Vi holder kurs og gir veiledning til foresatte, barnehager og skoler.    

Hørselsteamet består av audiotekniker og audiopedagoger med kompetanse innenfor fagfeltet.