Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor

Toini Rystad
Toini Rysstad
toini.rysstad@osloskolen.no

Assisterende rektor og leder for 8.–10. trinn

Siv Laubacher Fosshaug
Siv Fosshaug
siv.fosshaug@osloskolen.no

Fungerende leder for 8.–10. trinn

Christin Strand Reinbakk
christin.reinbakk@osloskolen.no

Undervisningsinspektør og leder for 1.–7. trinn

ann-cathrin (2).png
Ann-Cathrin Liljebakk
ann-cathrin.liljebakk@osloskolen.no

Avdelingsleder for 1.–13. trinn m-avd og VGS

Fungerende ass.rektor f.o.m 01.12.22 t.o.m 28.02.22

Gyri Nævdal
Gyri Nævdal
gyri.navdal@osloskolen.no

Leder for Aktivitetsskolen
Lisbet Ekeheien Ademaj
lisbet.ademaj@osloskolen.no