Kontakt AKS

Leder for Aktivitetsskolen:

Lisbet E. Ademaj
Telefon: 23 12 69 91 / 979 74 181
E-post: vetland.aks@outlook.com

Besøkssdresse:

Aktivitetsskolen Vetland, Vetlandsveien 79, 0685 Oslo

Postadresse:

Postboks 53 Oppsal, 0619 Oslo

Hjelpepleiere:

Liv Marit Bring
Oma Karimi
Ella Sandvik

Barne-og ungdomsarbeider:

Anne-Grethe Teigen

Assistenter:

Hajer Karimi
Anne Lise Nilsen
Finn Øie
Christine Deunk
Elizabeth Kraft

Faste vikarer:

Helene Andersen
Federico Gianasso
Madelen Jørstad