Hovedseksjon

Tilbud

Leksehjelp

Aktivitetsskolen har ansvar for å organisere leksehjelp for 5. til 7. trinn. Det vil være to-fire voksne som hjelper til. Leksehjelpen er tirsdager kl. 15.00–16.15 og onsdager kl. 14.15–15.30.

Aktiviteter

De fleste aktiviteter ledes av ansatte fra Aktivitetsskolen. Ved ansettelse ser vi etter interesser og ferdigheter som kan brukes i aktiviteter. Vi kan også leie inn enkelte instruktører til spesialaktivtiteter. Alle aktiviteter er inkludert i oppholdsbetalingen. Faste aktiviteter for øyeblikket er matlaging og bruk av gymsal.

Ferier

Skolens ferie- og fridager byr på ekstraordinære dager på Aktivitetsskolen. I høstferien, til jul, påske og i vinterferien er vi ofte på tur. Oppmøte på Aktivitetsskolen i ferier er senest kl. 9.30, hvis ikke annet er bemerket. Barna har med 2 matpakker og drikke, hvis ikke annet står i programmet.

I "Sommerklubben" reiser vi på turer eller finner på morsomme arrangementer. Vi besøker for eksempel Skarnes lekeland, Tusenfryd, padler i kano på Nøklevann eller er på badeturer. De som ikke er med på påmeldingstur får et alternativt opplegg. Både de voksne og barna har det storartet.

Noen av disse turene koster litt ekstra. Vi har alltid tilbud om en alternativ tur som er inkludert i oppholdsavgiften. I ferier er Oppsal og Vetland alltid sammen. Nye 1. klasser kan benytte sommerklubben i august måned.