Hovedseksjon

Om AKS på Vetland

Aktivitetsskolen skal være en mobbefri arena med mulighet for utvikling og lek i samvær med andre barn. På Aktivitetsskolen Vetland har vi fokus på kommunikasjon og sosial læring gjennom lek.

Tvillingmodellen

Aktivitetsskolen Vetland er tvilling-skole med Oppsal skole. Tvilling ideen gjør det mulig for hørende og hørselshemmede å utvikle et naturlig samspill på egne premisser. Vi har måltider og arrangerer aktiviteter sammen med Oppsal skole. Barna kan leke på tvers av skoletilhørighet.