Hovedseksjon

Om Vetland skole og ressurssenter

Skolen er en grunnskole for døve og tunghørte elever fra 1.–13.klasse. Vetland deler skoleanlegg med en ordinær barne- og ungdomsskole, og er "Tvillingskolen" sammen med Oppsal.

Vetland skole og ressurssenter betjener:

  • Hørselshemmede grunnskoleelever i Oslo og nærliggende kommuner som trenger tospråklig opplæring og visuell kommunikasjon.
  • Hørselshemmede med multifunksjonshemming
  • Hørselshemmede barn under skolepliktig alder i Oslo med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
  • Hørselshemmede elever på bostedskoler i Oslo.

Vetland skole gir AKS tilbud hver dag og i alle skolens ferier.

Målgruppe:

Hørselshemmede grunnskoleelever i Oslo som foresatte og PPT mener har behov for et tilrettelagt tilbud på spesialskole med fokus på visuellkommunikasjon, teknisk tilrettelegging, små grupper og opplæring etter §2-6. 

Skolens ansvarsområde: 

  • Grunnskoletilbud
  • Utadrettet tjeneste som har veiledning , kompetanseheving og direkte oppfølging hørselshemmede grunnskoleelever og barn under skolepliktig alder i Oslo
  • Audioteknisk tjeneste til grunnskoler i Oslo med hørselshemmede elever
  • Spesialpedagogisk hjelp, etter enkeltvedtak, til hørselshemmede førskolebarn 0-6 år på Voldsløkka barnehage
  • Multifunksjonshemmede med hørselshemming
  • Vetland har mye besøk fra inn- og utland som ønsker å se på og drøfte organiseringsmodellen, inkluderingsperspektivet og aldersblanding.


Eier:

Oslo kommune siden 1916. Skilt ut som egen skole 1974. Flyttet til Oppsal som Tvillingskolemodell 1991.