Hovedseksjon

Ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager, og elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter. Skoleruta gjelder for både grunnskole og videregående skole.

  • Høstferien er alltid uke 40, og vinterferien er alltid uke 8.
  • Alle datoene i kalenderen nedenfor er fra og med og til og med.

Oppdatert oversikt