Hovedseksjon

Søknadsprosess

Barnets bostedsbydel sender søknad til Vetland Utadrettet tjeneste om Startpakke. Det er ikke behov for sakkyndig vurdering fra PPT for å få Startpakke fra Hørselteamet

Med søknaden må det foreligge dokumentasjon på barnets hørselstap. Dette i form av audiogram og journalnotat fra ØNH-lege med en uttalelse om årsaken til barnets hørselstap.

Søknadsskjema finner du her:

Søknad om ulike tjenester fra spesialskolene 1(4351870).pdf