Hovedseksjon

Utleiesøknad

Fyll ut søknadsskjema, og send det til driftsleder hassan.hammachi@osloskolen.no, så vi vil svare om det er mulighet for å leie våre lokaler.

Den som er ansvarlig for arrangementet må melde inn til brann- og redningsetaten. Dette er en ren formalitet, da brannvesenet trenger informasjon om hvor mange personer som oppholder seg i skolens lokaler når de skal rykke ut ved en alarm. Det kreves innloggin med MinID:  https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/arrangement-overnatting-og-fakkeltog/