Hovedseksjon

Utleiesøknad

Fyll ut søknadsskjema, og send det til driftsleder hassan.hammachi@osloskolen.no, så vi vil svare om det er mulighet for å leie våre lokaler.

Den som er ansvarlig for arrangementet må melde inn til brann og redningsetaten. Dette er en ren formalitet, da brannvesenet trenger informasjon om hvor mange personer som oppholder seg i skolens lokaler når de skal rykke ut ved en alarm. Det kreves innloggin med MIN ID:  https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/arrangement-overnatting-og-fakkeltog/