Hovedseksjon

Hva kan vi tilby

Utadrettet tjeneste bistår førskolebarn fra 0-6 år som har et hørselstap. Hos førskolebarn kan det ytes bistand både til barn som er hjemme og til barn som går i barnehage.

Startpakke – første steg i bistanden til førskolebarn med et hørselstap.

Tilbud til foresatte i Oslo kommune som har barn med et nyoppdaget hørselstap. Startpakkens omfang er 7 ½ time.

Startpakken kan gis individuelt eller i gruppe med andre familier i samme situasjon.

Deler av startpakken kan gis som veiledning til personalet i barnets barnehage.

 Innholdet i Startpakken

 •    Informasjon om hørselshemming.
 •    Orientering om tilvenning av høreapparat og cochleaimplantat (CI).
 •    Veiledning i samspill og kommunikasjon.
 •    Informasjon om hvordan barnet kan utvikle lytteevnen.
 •    Informasjon om hvordan voksne rundt barnet kan hjelpe barnet til å utvikle et språk.
 •    Informasjon om ulike språkkoder:
 •    Talespråk
 •    Norsk med tegnstøtte – tegn-til-tale
 •    Tegnspråk
 •    Orientering om ulike opplæringstilbud til hørselshemmede barn.
 •    Orientering om rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp.
 •    Informasjon om rettigheter som hørselshemmet.
 •    Informasjon om barnehagevalg.

Når Startpakken er gjennomført utarbeider audiopedagog ved Vetland Utadrettet tjeneste et Startpakkenotat som sendes til Fagsenteret i barnets bydel.

Bistand etter Startpakken

Barn 0-6 år:

Bistanden kan bestå av:

 • Modellveiledning og veiledning
 • Veiledning


 Øvrig:

 • Kurs til pedagogisk personale, støttepedagoger og ledelse i barnehager i Oslo
 • Tilbud om eventuelle besøksdager hvor man møter andre barn med hørselstap og deres foresatte
 • Samarbeid med ulike instanser
 • Deltakelse på eventuelle ansvarsgruppemøter
 • Ivaretakelse av overgang barnehage - skole