Hovedseksjon

Søknadsprosess

Bostedsskolen må søke om bistand.

Slik søker du:

1.      Alle søknader skal sendes i Websak til: 
Vetland skole Grunnskole, enhetsnummer 973626361, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

2.      Med henvisningsskjema må det foreligge dokumentasjon på elevens hørselstap.

         a.      Godkjent dokumentasjon: audiogram og journalnotat fra ØNH-
                  lege som dokumenterer årsaken til elevens hørselstap.

         b.      Bostedsskoler som søker om bistand uten å legge ved
                  dokumentasjon på elevens hørselstap vil få avslag på søknaden
                  med beskjed om å innhente dokumentasjon.

3.      Lenke til henvisningsskjema  - Word

            Lenke til henvisningsskjema  - PDF