Hovedseksjon

Informasjon om søknadsprosess

  •   Bostedsskolen har i alle tilfeller ansvar for å sende inn henvisningsskjema.
  •   Henvisningsskjema skal inneholde svar på alle punkter i henvisningsskjema.
  •   Med henvisningsskjema må det legges ved dokumentasjon på elevens hørselstap.
  •   Når skolen har sendt inn henvisningsskjema får de svar på søknaden i Websak.
  •   Vetland Utadrettet tjeneste har en behandlingstid på ca. 3 uker etter saken er registrert av audiopedagog i Websak.
  •   Dersom søknaden innvilges, vil bostedsskolen få tilsendt en samarbeidskontrakt mellom Vetland Utadrettet tjeneste og veisøkende skole.
  •   Bostedsskoler kan få bistand ut fra det som er søkt om i henvisningsskjemaet. Bostedsskoler som ønsker mer bistand ut over det som framkommer i svarbrev må sende inn nytt henvisningsskjema med endringer.
  •   Bostedsskolen har ansvar for å videreformidle svar på søknad og evt. samarbeidskontrakt til elevens foresatte.

     Lenke til henvisningsskjema

1.      Alle søknader skal sendes i Websak til: 
         Oslo kommune, Utdanningsetaten, Vetland skole og
         ressurssenter for hørselshemmede, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

2.      Med henvisningsskjema må det foreligge dokumentasjon på elevens hørselstap.

         a.      Godkjent dokumentasjon: audiogram og journalnotat fra ØNH-
                  lege som dokumenterer årsaken til elevens hørselstap.

         b.      Bostedsskoler som søker om bistand uten å legge ved
                  dokumentasjon på elevens hørselstap vil få avslag på søknaden
                  med beskjed om å innhente dokumentasjon.

3.      Lenke til henvisningsskjema  - Word

            Lenke til henvisningsskjema  - PDF