FAU

Alle trinn/klasser velger hvert skoleår én forelder/foresatt til å representere seg. Disse representantene møtes ca en gang i måneden, for å snakke om saker som er viktige for elevene. Alle foreldre kan foreslå for FAU hva de skal snakke om. Ofte besøker rektor møtene.

Bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse

FAU er altså et bindeledd mellom foreldrene, og mellom foreldrene og skolens ledelse. FAU bidrar også til å arrangere skoleavslutninger, juleverksted og lignende. Alle foreldre mottar jevnlig nyhetsbrevet "Foreldreposten", der FAU forteller om hva de driver med. Temaer FAU har fokus på, er for eksempel mobbing og samarbeidet med tvillingskolen Oppsal.

Har du lyst til å være med i FAU?

Der får du vite om hva som skjer på skolen. Du får si hva du mener. Og du blir kjent med andre foreldre. Alle kan være med. Det kreves ingen spesiell kompetanse. Du trenger bare være en forelder/foresatt. Det er spennende!

Ønsker du mer informasjon? Har du forslag til hva FAU bør snakke om?

Ta kontakt med ditt trinns foreldrerepresentant, eller med FAUs leder. Selve valget av foreldrerepresentanter skjer på foreldremøtene.

For perioden er FAU leder Christian Waglen e-post: christian.waglen@live.no