Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret på Vetland består av 7 medlemmer med sine varamedlemmer. I driftsstyret sitter tre politiske representanter fra bydel, to representanter for ansatte og to representanter for foresatte. Driftsstyret er rektors overordnede organ og har bla ansvar for budsjett, strategisk plan, ordensregler, skolens utvikling og prioriteringer, samt oppholdsavgift på Aktivitetsskolen.

Driftsstyret oppnevnes for to år av gangen, og møtes 6-7 ganger pr år og samarbeider med Oppsal om enkeltsaker som bl.a. ordensregler og holdningsskapende arbeid.