Velkommen til skolestart 16. august

Barn som løper i skolegård

Vi ønsker velkommen til skolestart mandag 16. august.

1. trinn

1. trinnselever og foresatte er møtes ved flaggstangen kl 10.30. Her får dere hilse på lærerne og skolens ledelse. Dagen avsluttes kl 12.30.

Du kan lese mer om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider

 

2.–13. trinn

Elever fra 2.-13.trinn møter kl. 08.30 og har vanlig skoledag. Skole- hjem transport er bestilt og elever som skal ha flerreisekort får dette utdelt på skolen.   

Grønt nivå fra skolestart

Vi planlegger for grønt nivå fra skolestart. Les mer om hva grønt nivå betyr