Hovedseksjon

Velkommen til skolestart 22. august

Barn som løper i skolegård

 

1. trinn

1. trinnselever og foresatte er møtes ved flaggstangen kl 10.30. Her får dere hilse på lærerne og skolens ledelse. Dagen avsluttes kl 12.30.

Du kan lese mer om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider

 

2.–13. trinn

Elever fra 2.-13.trinn møter kl. 08.30 og har vanlig skoledag. Skole- hjem transport er bestilt og elever som skal ha flerreisekort får dette utdelt på skolen.