Hovedseksjon

Engelske gåter på ungdomstrinnet

Engelsk oppgavetekst
En gruppe elever som sitter på stoler ved et bord med papirer og drøfter
En gruppe elever som sitter ved et bord og diskuterer
Tre elever sitter med en engelskoppgave foran seg